Viens no galvenajiem jautājumiem IFLA “Ziņojumā par attīstības tendencēm” ir milzīgais informācijas apjoms un ātrums, kādā tā tiek radīta tiešsaistē. Ziņojums, kura mērķis ir izpētīt un apspriest tendences jaunajā informācijas vidē, tapis pēc gadu ilgām konsultācijām ar speciālistiem un dažādu nozaru ieinteresētajām pusēm.

Latviešu valodā IFLA vadlīnijas tulkotas biedrības “Prison Fellowship Latvia” izstrādātā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojekta “Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā” ietvaros. To redakcija veikta ar Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu. IFLA izstrādātās vadlīnijas var izmantot labai praksei, veidojot bibliotēku ieslodzījuma vietā vai attīstot un pilnveidojot ieslodzījumu vietās jau savāktos grāmatu krājumus par ieslodzījuma vietu bibliotēkām. Tās iesaka arī iespējamos ieslodzījuma vietu un citu institūciju sadarbības modeļus ieslodzījuma vietu bibliotēku administrēšanā, uzturēšanā un apkalpošanā.