Rīgas Centrālās bibliotēkas svarīgāko notikumu hronika

Ar nozīmīgākajiem Rīgas Centrālās bibliotēkas notikumiem gada griezumā var iepazīties “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatās” (iznāk no 2003. gada) publicētajās svarīgāko notikumu hronikās.

Par Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku vēstures hronikā atspoguļotajiem un citiem svarīgiem un interesantiem notikumiem RCB un filiālbibliotēku dzīvē vairāk nekā simts gadu garumā lasiet „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmatā” un Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatās. Bagāta vēstures liecību kolekcija ir apkopota RCB un filiālbibliotēku novadpētniecības krājumos.